عربي                      


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doyen : Pr. LARABA-DJEBARI Fatima
Adresse : USTHB, BP 32 EL ALIA, BAB EZZOUAR ALGER, ALGERIE, 16111
Téléphone :21321247913. Fax : 21321247217

e-mail : dirfsb@usthb.dz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès direct

 

    Important                        

 • Emplois du temps 2014/ 2015. Nouveau
 • LAUREATS 2013/2014.(Licence et Master)
 • Conseil scientifique de la faculté
 • Accès Master 2014/ 2015
 • Calendrier Académique 2014 2015
 • Canevas formation Doctorat 3eme cycle 14-15.
 • Calendrier Académique 2014 2015
 • Préparation de la rentrée universitaire2014 2015 : Formation Doctorale LMD
 • Canevas de gel de formation Doctorat LMD.
 • Calendrier Académique 2013 2014
 • Règles d’organisation et de gestion pédagogique
 • Modalités d’évaluation, de progression et d’orientation
 •     Licence                              

      Master                                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, BP 32 EL ALIA 16111 BAB EZZOUAR ALGER.
  Téléphone:+213 21 24 79 50 à 60 Fax: +213 21 24 79 04. - Email: webmaster@usthb.dz  -  © CRI-USTHB 2009