عربي                      


Les cours du second semestre débuteront samedi le 07 février 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doyen : Pr. LARABA-DJEBARI Fatima
Adresse : USTHB, BP 32 EL ALIA, BAB EZZOUAR ALGER, ALGERIE, 16111
Téléphone :21321247913. Fax : 21321247217

e-mail : dirfsb@usthb.dz

 

 

 

 

Accès direct

 

    Important                         

    Licence                              


        Master                                


        Doctorat                              

     
    Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, BP 32 EL ALIA 16111 BAB EZZOUAR ALGER.
    Téléphone:+213 21 24 79 50 à 60 Fax: +213 21 24 79 04. - Email: webmaster@usthb.dz  -  © CRI-USTHB 2009